14 oktober 2012

Het ministerie heeft besloten: kunst- en cultuuronderwijs wordt vanaf 2013 opgenomen in het vaste curriculum van basisscholen. Net als bijna alle andere vakken. Dat wil zeggen dat er kwaliteitsnormen aan worden gesteld en dat is niet verkeerd. Momenteel is kunst-/cultuuronderwijs vaak een ondergeschoven kindje, want er moet al zoveel tijd gestoken worden in alle andere vakken, laat staan de overige problematiek waar docenten mee te maken krijgen. Nu moeten scholen aan bepaalde eisen gaan voldoen, willen zij budget krijgen voor kunst-/cultuuronderwijs. Hoe gaat dit nu gestructureerd worden? Er moet een lopende leerlijn komen van groep 1 t/m 8 waarin o.a. competenties staan beschreven waaraan zowel leerlingen als onderwijzers moeten gaan voldoen. Er moet dus toegewerkt worden naar een basisniveau met een basiskwaliteit. Cultuurmarktplaatsen en culturele instellingen ondersteunen en helpen waar nodig. Alle kunstdisciplines komen aan bod in de lopende leerlijn. In Brabant werken de vijf grote steden samen om deze vorm te geven en te beschrijven. Iedere stad neemt een kunstdiscipline voor zijn rekening om uit te werken. Helmond heeft literatuur als discipline. En dat is een leuke uitdaging, want Kuculemu is gevraagd deze te schrijven. Uiteraard in samenwerking met Cultuur-Contact en overige partijen. De onderzoeksfase is inmiddels voorbij, nu druk doende met het opstellen van de leerlijn. Denkwerk, onderzoek, eigen inbreng en nu is het wel handig Neerlandicus te zijn... heerlijk.

 

Saskia