Veelzijdigheid...

Veelzijdigheid past bij mij. Eerst iets bedenken en het daarna mee uitvoeren, dat maakt het plaatje compleet. Er wordt vaak tegen mij gezegd: wat doe jij toch veel verschillende dingen. Dat klopt! Dat houdt me fris, enthousiast en het verrijkt mijn blik. Afwisseling betekent genieten... en jezelf ontwikkelen.

 

Tijdens een Ons Magazine bijvoorbeeld eerst het gesprek met opdrachtgever, dan dit ombuigen in een werkbaar, creatief concept en op de dag zelf gaan de teams aan de slag. Ontzettend leuk en interessant hoe je de mensen hoort praten met elkaar over lastige materie, maar door de setting gedwongen worden er heel praktisch en open mee om te gaan. Dat opent deuren. Dat proces te zien, is interessant en geeft veel voldoening. En of dat heel ver afwijkt van workshops die ik mag geven in het onderwijs? Jazeker, maar toch ook weer niet. De groepsdynamiek is weliswaar heel anders, maar je laat ze ook zelf nadenken en iets maken. Zo is het ook bij Stadslab Helmond, waar sociale innovatie inzet is voor broodnodige nieuwe oplossingen voor grote thema's als armoede, eenzaamheid, etc. We gaan de komende maanden aan de slag samen met de stad. Verschillende expertises bij elkaar, mensen van alle lagen van de bevolking, samen met maar één doel: van Helmond een sociale(re) stad maken. Samen met groepen, met teams tot iets nieuws komen, toewerken naar een Ons Magazine, een creatief schrijfkunstwerk of een nieuw sociaal project. Veelzijdig is het wel, maar uiteindelijk werk je met dit alles samen toe naar een optimaal eindresultaat toe. En dat is een mooi proces!

 

Het is ook niet meer dan vanzelfsprekend bij bijvoorbeeld het inhoud geven aan festival Muziek op de Dommel of de educatieve prentenboekjes die ik jaarlijks een aantal mag maken.

 

Dromen? Die heb ik volop! Ons Magazine verder uitrollen bijvoorbeeld. Juist omdat ik zie dat de opzet werkt en mensen juist zo anders bezig zijn dan anders, dat ze met nieuwe inzichten komen. Meer persoonlijk: zou ook nog heel graag de connectie muziek en literatuur verdiepen. Een mooie voorstelling maken met een nieuw ensemble. Met eigen teksten daarin. Een voorstelling die mensen aanzet tot denken, die niet per se in een theater thuishoort, maar die je ook aantreft op de werkvloer, een korte verrassing om even uit de dagelijkse sleur te komen. Mensen verrassen.
Maar eerst mijn Kindermuziektuin maar eens verder ontwikkelen komende maanden. Fase 1 is gelukt, nu wordt het tijd dat kinderen niet alleen tijdens Muziek op de Dommel, maar ook op andere tijden en plaatsen op leuke en laagdrempelige manier in aanraking komen met muziek via de kindermuziektuin. Waarom? Omdat muziek maken het mooiste is wat er bestaat! En mocht je die ervaring niet hebben, dan het meer wetenschappelijke antwoord: muziek bevordert samenwerken, creativiteit, verbetert sociaal gedrag, bevordert integratie en schoolprestaties, vermindert concentratieproblemen. En die eerste kennismaking... daar is de kindermuziektuin een perfecte vorm voor!"