Opdrachtgevers

CultuurContact

CultuurContact

Dutch Design Week

Dutch Design Week

Eindhoven365

Eindhoven365

Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen

Gemeente Helmond

Gemeente Helmond

Gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard

Hello Helmond

Hello Helmond

Helmond Marketing

Helmond Marketing

Kunstbalie

Kunstbalie

Kunstlokaal

Kunstlokaal

Muziek op de Dommel

Muziek op de Dommel

Orkest Zuid

Orkest Zuid

PatentMatch

PatentMatch

Peelnetwerk

Peelnetwerk

Rijk van Dommel en Aa

Rijk van Dommel en Aa

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Sociale Dienst Drechtsteden

Sociale Dienst Drechtsteden

Stadslab Helmond

Stadslab Helmond

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel

Eigen producties

Evenement Vol Smaak

Evenement Vol Smaak

Getekendegedichten.nl

Getekendegedichten.nl

Helmond in Beeld

Helmond in Beeld

Kindermuziektuin

Kindermuziektuin

Ons Magazine

Ons Magazine

Daarnaast is Kuculemu altijd op eigen initiatief bezig met het bedenken en inhoud geven van nieuwe (educatieve) evenementen en projecten voor diverse doeleinden, waarbij multidisciplinaire samenwerkingsverbanden opgezet worden en diverse partijen uit de samenleving participeren.